Teknologian tulevaisuus

Teknologia” on nykyään oleellinen osa jokaisen elämää ja arkea, eikä usein pystytä edes kuvittelemaan mitä arki olisi ilman sitä. Sen vaikutus ei rajoitu vain yksittäisiin ihmisiin tai edes yhteiskuntiin, vaan sen avulla voidaan muokata koko maailmaa, ennennäkemättömillä ja ennalta-arvaamattomilla tavoilla. Teknologian avulla on voitu saavuttaa paljon, esimerkiksi matkustaminen, sosiaaliset kontaktit ympäri maailmaa ja useiden tautien parantaminen. Se on antanut ihmisille täysin uudenlaisen vapauden ja ennen näkemättömiä mahdollisuuksia, sekä valintoja, mutta sen luomat uhat ovat yhtä ajankohtaisia.

Aseet, sosiaaliset epätasapainot ja luonnon vastuuton riistäminen ovat sekä ongelmia mitkä teknologia on luonut tai edistänyt ja ongelmia, joiden ratkaisussa teknologialla tulee olemaan merkittävä rooli. Vaikka monet teknologian aiheuttamista kehitysaskeleista ovat sellaisia, mitä ei välttämättä pystytä enää korjaamaan, voidaan tulevaisuuden teknologian suunta päättää juuri sen mukaan, mikä tulee olemaan humanitäärisesti järkevää. Teknologiasta voidaan tehdä ihmiskunnan osalta juuri niin positiivista kuin vain halutaan ja samalla se muuttaa asioista yksinkertaisempia, sekä helpompia, jokaisen tarpeisiin.

Koska teknologia muokkaa tulevaisuutta, sen on sovittava yhteen myös luonnon kanssa. Sen avulla voidaan kehittää puhdasta energiaa, vaihtoehtoisia liikkumiskeinoja pienemmillä päästöillä ja esimerkiksi energiatehokkaita taloja, jotka säästävät luonnonvaroja. Eikä teknologia ole keskittynyt pelkästään teknologiaan tieteenä, tehokkuuden parantamiseen tai uusien tapojen ja prosessien keksimistä, tähän täytyy liittyä myös järkevä ajattelu valintojen suhteen, varsinkin kun mietitään tulevaisuuden teknologiaa. Kehitys kehittymisen takia ei aina ole kannattavaa, sen sijaan kehityksen tulisi tapahtua parantaen yhteiskunnan elämänlaatua ja yksinkertaistaen elämää. Tämän takia teknologian tulee kehittyä yhdessä monien alojen kanssa, jotta siinä voidaan samaistua eri kulttuurien, yhteisöjen ja alueiden tarpeisiin.

Tulevaisuuden ajatteleminen on entistä ajankohtaisempaa juuri nyt, koska 2010–luvulla teknologian kehitys on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin, ja sen kehitys tulee vuosi vuodelta olemaan monin kerroin nopeampaa. Oli kyseessä sitten arjen hyötykäyttöön tai viihteeseen luodut tuotteet, luonnonvarojen suojelemiseen liittyvät suunnitelmat, tai lääketieteen saavutukset, kaikilla aloilla tulee keskittyä rakentamaan kannattavaa pohjaa tulevaisuudelle, josta voidaan teknologian avulla tehdä täysin erilainen, kuin mitä se on nyt, tai mitä se on maapallon historian aikana ollut.

Tässä on kuitenkin mahdollisuus lähteä viemään teknologiaa haitallisille reiteille, jolloin tulevaisuus tulee varmasti olemaan erilainen, mutta se ei välttämättä aina tarkoita parempaa. Kehitystä ei voi kuitenkaan tällä hetkellä pysäyttää ja halusi tai ei, teknologia vaikuttaa positiivisesti jokaisen ihmisen elämään, jopa niin paljon ettei haittapuolista välitetä erityisesti.

2010–luvun teknologian saavutuksiin kuuluu esimerkiksi avaruusturismin aloittaminen, synteettisten orgasmien luominen, 3D-teknologian tuominen arkeen, kosketus- ja liiketunnistimien käyttäminen arjessa ja muiden muassa älytalot, DNAsta luodut molekyylirobotit, aurinkovoimalla toimivat avaruusalukset ja tietenkin läpimurrot energian saralla. Jotkut näistä vaikuttavat suoraan yksittäisen henkilön elämään, toisilla on taas globaalimpi vaikutus koko maailmaan, joka tapauksessa ne tuovat oman lähtemättömän jälkensä tähän hetkeen, muokaten sitä ja samalla luoden pohjaa tulevaisuuden teknologialle. Tämän hetken ja lähitulevaisuuden tehtävänä onkin vetää linja siihen, mihin asti teknologiaa lähdetään kehittämään ja mitkä ohjeet ja eettiset arvot pidetään mielessä, kun luodaan uutta.