Teknologia

Lyhyesti sanottuna teknologia kokoaa yhteen erilaiset tekniikat. Teknologia on jossain määrin tekniikka -sanan synonyymi, ja lisäksi teknologiaan liittyvät usein tekniikan hankinta, käyttö ja rahoittaminen. Teknologia tarkoittaa erilaisten teknisten ratkaisujen teoreettista puolta, kun taas tekniikka -sanalla tarkoitetaan käytännön puolta. Teknologia käsitteellä tarkoitetaan laajemmassa mittakaavassa myös kaikkea tekniikkaan kuuluvien järjestelmien suunnittelua, rakentamista, tutkimusta ja käyttämistä.

Yhteiskunta on kautta aikain pyrkinyt hyödyntämään viimeisintä teknologiaa, ja nykyään ne liittyvät yhteen mitä suuremmassa määrin. Teknologian kehitykseen vaikuttavat kaikki yhteiskunnassa sattuvat muutokset ja mielenilmaukset. Teknologian kehitys on viime vuosina tuonut mukanaan suuria yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, jonka mukana yhteiskunnan omat rakenteet ovat aina joustaneet. Jos rakenteet joustavat tarpeeksi jatkossakin, niin teknologian kehitys tuo koko ajan lisää mahdollisuuksia. Jos rakenteet taas eivät jousta niin kuin pitäisi, mahdollisuuksista voi helposti tulla pieniä ja suuria uhkia yhteiskunnalle.

Teknologian mukana tullut digitalisoituminen on tuonut mukanaan sekä hyviä että huonoja asioita. Hyviä ovat muun muassa älylaitteiden kehittyminen ja nopeat yhteydet sekä vuorovaikutuksen edistäminen verkossa ihmisten välillä. Vertaistukifoorumit eri asioiden yhteydessä ovat nykypäivää, joita ei vielä muutama vuosikymmen sitten osattu kuvitellakaan. Toisaalta älylaitteet vähentävät “face to face” -tyyppistä kanssakäymistä ihmisten välillä kaiken aikaa. Teknologian ympärillä on kuitenkin myönteinen sädekehä, sillä älylaitteiden uskotaan tuovan yhteiskunnalle ja siinä eläville yksilöille paljon enemmän hyötyä kuin haittaa vuoden jokaisena päivänä.

Digitalisoitumista on pidetty aina yhteiskunnallisena mahdollisuutena. Nostetaan esiin vaikkapa internetin kehitys sen alusta nykyisyyteen, tai pilvipalvelut, jotka ovat erittäin suosittuja. Pilvipalvelut toimivat tiedostoja säilövänä kyberlokerona. Pilvipalvelut ovat täydellinen esimerkki teknologian ihmeestä, johon säilötään ja varmuuskopioidaan dataa, kuvia ja videoita. Pilvipalvelut tarjoavat käyttäjälle runsaasti tilaa ja turvallisuutta.

Teknologian avulla luodut ratkaisut vaikuttavat nykyään lähes jokaisen

henkilön elämään muun muassa työelämän välityksellä. Teknologia vaikuttaa

työelämään myös tulevaisuudessa, jolloin asioita tehdään nykyistä enemmän verkossa. Internetin mahdollisuudet tulevat nykyisestään kasvamaan, ja yleisesti puhutaan jopa neljännestä teollisesta vallankumouksesta.

Teknologian tarpeet ja osaajat

Teknologian kehittyminen ei ole ollut milloinkaan itsestään selvää. Teknologia

tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa yhä vaativimpiin työtehtäviin ja projekteihin. Teknologia luo työpaikkoja eri aloille, ja Suomi onkin viime vuosina näyttänyt taitavaa osaamistaan erityisesti älylaitteiden, tietokone-ohjelmien ja pelien valmistuksessa.

Akateemisesti koulutetuille ja osaamistaan tehokkaasti päivittäneille henkilöille on luvassa mielenkiintoista työtä jatkossakin eri teknologioiden aloilla, mutta matalapalkkaisilla ja vähemmän koulutetuilla työn kuva voi tulevaisuudessa muuttua radikaalisti. Pahimmassa tapauksessa työ voi loppua teollisuuden aloilla jopa lähes kokonaan, sillä teknologian avulla työtehtäviä voidaan tehokkaasti korvata käyttämällä robotisointia tai tekoälyä. Työpaikoilla on jo pitkään panostettu

riittävään koulutukseen ja osaamiseen, johon riittävä yritysrahoitus luo uusia lupaavia mahdollisuuksia monille aloille.

Avaruustutkimus, tietotekniikka, lääketiede ja robotiikka ovat selkeimmin hyötyneet tietotekniikan kehityksestä. Esimerkkinä toimivat muun muassa lääketieteessä käytettävät pienet nanorobotit, jotka pureutuvat potilaiden pieniin ja suuriin vaivoihin kirurgin lailla. Vanhusten hoidossa ja yritysten vastaanottotiloissa työskentelevät robotit ovat varmasti haluttuja myös tulevaisuudessa. Teknologian yksi vahvimmista aloista lienee kuitenkin synteettinen biologia, joka pureutuu tarkasti kiistellyn geenimuuntelun mahdollisuuksiin kasveissa ja ihmisissä. Geenimuuntelun avulla voidaan tulevaisuudessa parantaa ehkä myös perinnöllisiä sairauksia, mutta sitä ennen tietokoneiden äly on hyvin kapea-alaista ihmisen monipuoliseen älyyn verrattuna.