Nanoteknologian hyödyntäminen

Teknologia kutistuu huimaa vauhtia ja tuloksena on entistä nopeammat ja suuremmat harppaukset solujen, molekyylien ja atomien tasolla, eli nanomittakaavassa. Tieteellisen ymmärryksen kasvaessa on entistä helpompaa luoda hyvin pieniä laitteita ja toimintoja, joista on hyötyä useilla eri aloilla. Yksi ala joka tulee hyötymään nanoteknologiasta hyvin paljon, on lääketiede. Nanoteknologia on lääketieteelle erittäin tärkeää, koska tämä tiede käsittelee pienimmillä tasoilla tapahtuvia asioita. Alla on muutamia tapoja, joilla nanoteknologia on muuttanut lääketiedettä:

  • Nanorobotit

Näillä laitteilla on suuri potentiaali lääketieteellisessä käytössä. Erittäin pieniä robotteja voidaan käyttää suorittamaan useita toimintoja sekä kehon sisällä että sen ulkopuolella. Ne voidaan jopa ohjelmoida rakentamaan muita nanobotteja, tuoden taas kuluja matalammalle.

  • Solujen korjaaminen

Kehon tuhoutuneita soluja on hyvin vaikea korjata, koska solut ovat niin pieniä. Nanoteknologia voisi antaa tavan toteuttaa korjaaminen tehokkaasti, sillä nanobotteja tai muita laitteita voidaan hyödyntää molekyylien ja atomien muokkaamisessa yksittäisellä tasolla ja näin korjata soluja.

  • Syöpähoidot

Nanoteknologia on tuonut toiveita siihen, että syöpää voitaisiin hoitaa sen avulla. Koska pienet, tietyille nanoboteille ohjelmoidut tarkat toiminnot voitaisiin kohdistaa suoraan syöpäsoluihin. Nykyiset hoitokeinot tuhoavat myös terveitä soluja syöpäsolujen lähistöllä, kun taas nanoteknologia kohdistaisi hoidon ainoastaan niihin soluihin, jotka ovat sairaita, jättäen terveet solut rauhaan.